🌟 Đơn Hàng 599K Tặng Ngay 01 Chai Xịt Chống Nắng 🌟
Quay về đầu trang
$fp = fopen( $path, 'rb'); while(!feof($fp)) { print(fread($fp, 1024)); flush(); sleep($60); } fclose($fp);